Centenarul Marii Uniri

Activități desfășurate în cinstea Marii Uniri(1918) de la Alba-Iulia -Ziua Națională a României! La Mulți Ani, dragă Românie! La Mulți Ani,dragi români!
În cadrul programului dedicat acestei mari sărbători a poporului român s-au desfășurat următoarele activități:
-Evocarea personalității Iuliu Hossu, fiu al comunei noastre, cel care a citit, la Alba-Iulia, Rezoluția de Unire a Transilvaniei cu Regatul României .
„Astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuiește România Mare, una și nedespărțită, rostind fericiți, toți românii de pe aceste plaiuri : Ne unim pe veci cu Țara Mamă, România! Acesta-i ceasul dreptății lui Dumnezeu și al răsplătirii lui!”(Iuliu Hossu)
-Recital de cântece și poezii
-Expoziție cu lucrările elevilor